Yrkesinriktat mentorsskap

februari 1, 2011 by

Nu är det igång – projektet som ska möjliggöra för nyanlända att snabbare etablera sig på arbetsmarknaden. Just nu är vi i rekryteringsfasen. Projektledare från ABF Norra storstockholm/Tinta, ABF Stockholm/ELVIRA och ABF Huddinge sprider information om att vi söker adepter (nyanlända kvinnor) och mentorer (yrkesverksamma inom handel, hotell, restaurang samt vård och omsorg).

Är du intresserad av projektet? Klicka på länken så finns kontaktuppgifter.
Mentor

Nationell nätverksträff

januari 22, 2011 by

En viktig ingrediens i ABFs nationella projekt är att sprida goda exempel. Därför bjuds alla kontaktpersoner in till en nationell nätverksträff. Där ska vi berätta om pågående projekt, erfarenheter, svårigheter, bra material etc.

Är du abf:are och intresserad av att utveckla verksamheten för målgruppen invandrare, men inte fått en inbjudan till träffen. Hör av dig till mig, projektledare Carin Forsberg, 070-223 58 48. carin.forsberg@abf.se

Glömde jag tala om när och var? Träffen är den 3-4 mars 2011, i ABFs Kultur & Bildningscenter i Vårby Gård, strax utanför Stockholm.

VÄLKOMMEN!

Nyutbildade cirkelledare

november 25, 2010 by

Under hösten har det genomförts två cirkelledarutbildningar inom integrationsprojektet ”Egenkraft”. En i materialet ”ABC… upptäck Sverige” (samhällsorientering)och en i ”Lär där du står” (språkmetod). Materialen är framtagna av två duktiga pedagoger som också var utbildare i sina respektive material. Bra material och bra pedagoger, gjorde naturligtvis att det var två bra utbildningar!

Är din ABF-avdelning i behov av att utbilda era cirkelledare/föreningsledare etc i samhällsorientering och/eller språkmetod? Kontakata mig, Carin Forsberg 070-223 58 48. Tillsammans ser vi hur ni bäst löser detta. Om ni har mycket vana språkledare, kan man t ex köra en en-dags utbildning för en eller flera avdelningar.

Mentorsprojekt för nyanlända flyktingar

november 25, 2010 by

I förra veckan bjöd Ungdomsstyrelsen och Röda Korset in oss som beviljats projektstöd till mentorsprogram för nyanlända flyktingar, till en gemensam uppstart. Uppstarten handlade framför allt om hur vi ska utvärderas. Underlättar mentorsprogram flyktingars etablering på arbetsmarknaden?

Vi som ska genomföra projekten fick även lite tid att byta erfarenheter med varandra. Nu börjar arbetet med att hitta adepter och lämpliga mentorer. Allt material, program etc kommer sparas och dokumenteras – för att spridas om det ger goda resultat.

Underlätta för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden…

oktober 19, 2010 by

Regeringen har givit Ungdomsstyrelsen i uppdrag att utveckla metoder för att via mentorer, underlätta för nyanlända flyktingar att komma in på svenska arbetsmarkanden. Detta sker genom att ett antal organisationer fått beviljade projektbidrag, för att genomföra nyskapande projekt, ABF är en av dom.

Bidraget är sökt genom ABF-förbundets ”Integrationsprojekt” samt ”Jobb-kraft” och ska genomföras i Norra Storstockholm, Stockholm och Huddinge. Projektets målgrupp är flyktingar – kvinnor med yrkeserfarenhet från hemlandet inom LO-sektorer. Metoden är att kvinnorna via mentorer får möjlighet att skaffa sig nätverk, som i sin tur underlättar möjligheterna att hitta ett arbete.

Projektet startar 1 november, med att ta fram informationsmaterial samt rekrytering av mentorer och adepter. Hela projektet är uppdelat på tre perioder och omfattar totalt 27 månader.

Mer information kommer här och till kontaktpersoner inom ABF.

oktober – Stockholm, november – Skellefteå

oktober 11, 2010 by

I helgen genomfördes första utbildningen i metodmaterialet ”ABC… upptäck Sverige”. Markus Järvinen, författare till materialet, ledde oss igenom de olika delarna och metoderna som finns föreslagna.

Då det är så spännande att diskutera olika begrepp, skillnader, likheter, ord… ville vi genast stanna och fördjupa oss i detta… men det var ju inte riktigt meningen… fast å andra sidan, visar det ju att materialet berör…

Nästa månad – den 13-14 november är nästa cirkelledarutbildning, då är vi på Medlefors folkhögskola i Skellefteå.

Anmälan o info. Carin Forsberg 070-223 58 48, carin.forsberg@abf.se

ABC…upptäck Sverige

oktober 6, 2010 by

ABC… upptäck Sverige, en metodsamling för cirkelledare i samhällsorientering.

Materialet finns nu i PDF-format och kan beställas av carin.forsberg@abf.se

Cirkelledarutbildningar hösten 2010

september 3, 2010 by

Nu är det hög tid att anmäla sig till Cirkelledarutbildningar inom Integrationsprojektet ”Egenkraft”.

Ett nytt studiematerial för språkinlärning…. ”Lär där du står”. Passar utmärkt i svenskundervisning på alla nivåer. I cirklar, Sfi eller annan uppdragsutbildning. Det fiffiga är att eftersom det är ett språkmetodmaterial passar det för vilket språk som helst och är ytterst lämpligt för personer med läs- och skrivsvårigheter.

Kristina Begman som skrivit materialet har lång erfarenhet av språkinlärning och folkbildning inom ABF. Metoden utgår från deltagarnas behov och lust att lära, med andra ord ett ”riktigt folkbildningsmaterial”. Kristina har haft utbildningar för allt från nya cirkelledare till vana ledare i uppdragsutbildning. Samtliga har fått nya idéer om hur man kan lära ut språk.

Tid och plats:
25-26 september, Skellefteå
23-24 oktober, Malmö
20-21 november, Stockholm

Nya material i ”Samhällsorientering”, ABC… Upptäck Sverige och Medborgarboken. Material att användas i föreningar, i samhällsinformation för nyanlända, i Sfi eller annan uppdragsutbildning.

Medborgarboken är framtagen av ABF Växjö och användas där bland annat i kommunens samhällsinformation för nyanlända. ABC… Upptäck Sverige är ett handledarmaterial där ledare kan plocka innehåll och metoder. De båda materialen kompletterar varandra och kan användas var för sig eller tillsammans.

Cirkelledarutbildningarna hålls av Markus Järvinen, som skrivit ABC… Upptäck Sverige.

Tid och plats:
25 – 26 september, Malmö
9 – 10 oktober, Stockholm
13 – 14 november, Skellefteå

Anmälan och information: Carin Forsberg 08-774 02 75, carin.forsberg@abf.se

Besök i Göteborg

maj 20, 2010 by

Jag har precis kommit hem från ett besök hos ABF i Göteborg. Där finns ett enormt engagemang för arbetet med olika etniska grupper. I Göteborgsförorten Angered finns Kultur & Bildningscenter, där det bedrivs mängder med studiecirklar och kulturaktiviteter. Svenska, data, dans… Kunskap är en väg till att komma in i det svenska samhället.

I Hjällbo finns det också en stor verksamhet och nu i tisdags, innan jag kom fram till Göteborg, har Peter varit iväg på en bussresa med en grupp kvinnor. Jaha, och… För de här kvinnorna som knappt lämnat Hjälbo, är det stort. De får genom bussresan vidgade vyer om den stad de bor i, de får se havet, Slottskogen och annat som också är deras stad… inte bara mångmiljonsförorten Hjällbo… Peter är bland annat ansvarig för hela verksamheten för och med de etniska grupperna. Just denna bussresa är i samarbete med Hyresgästföreningen.

Jag kommer berätta mer om vad som görs i Göteborg…

Det är många som vill vara en länk…

maj 13, 2010 by

Det finns så många gömda krafter… människor som vill vara en länk mellan sina landsmän och sitt nya hemland Sverige. Här är ett gäng cirkelledare som fått information om studiecirkelmetodik och folkbildning.